ผู้บริหาร

นายบรรจง โลกมิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นร.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือยัง
พร้อมแล้วจ้า
เกือบพร้อมแล้วละ
ยังไม่ค่อยเข้าใจเลย
อะไรเหรออาเซียน!!
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/10/2011
ปรับปรุง 26/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 269710
Page Views 346893
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายชื่อศิษย์เก่า
รายชื่อศิษย์เก่า 2519
กาญจนา  สังข์ทอง นิตยา  รัตนสิงหล วิสูตร   สารสุวรรณ กรรณิกา   กาญจนา
วราภรณ์   มนูเนตร เสนีย์   ภูผา อุทิศ   ตรีนันทนาวัน อริสรา   แซ่โค้ง
ทิวา  มฤคพันธุ์ จรินทรัพย์   ธงชัย บุปผา   หญีตอัมฤทธุ์ สมาน   เจริญศุข
ชิต   อุปลากรณ์ อุทิศ   น้อยศรี สมบูรณ์   ยังสวัสดิ์ อนงค์    หัวใจเพชร
นารี  รมย์นุกูล วีรวุธ   บุญสวัสดิ์ นาตยา   เทวบุญ นิตยา   โพธิ์แดง
ธนูศิลป์   ฮวดด่วน    บุญพา   สงวนศิลป์ สมชาติ   ศรเล็ก สานนท์    เขียดน้อย
จารุณี   ใจดี ปิยะนุช   ใจซื่อ ถาวร  นครพัฒน์ อุทัยวรรณ   อินทนาคม
จรรยา  พุ่มพวง อัญชลี   นิลมา สำเริง   ทวาโรจน์ สวัสดิ์    สวัสดิ์ภักดี
พิทัย   บุญยพิจิตร ธัญญา    คลี่บำรุง อรสา   โมสิกมาศ สุวินยา   ขุนสมุทร
สยมพร   อินทสุภา ไพศาล   ศุภประดิษฐ์ วัชรี    ชุ่มชื่น วิรัตน์    ลือชัย
จรงต์   นิรัตติสัย สมศักดิ์   แสงสุวรรณ จงกล   ระลึกเย็น นาวา   นาคบำรุง
พิสมัย   สุชาติ มยุรี   ทวาโรจน์ วสันต์    สงวนสัตย์ วิษณุ   วรลักษณ์ภักดี
นริศรา   จันทร์บำรุง มะลิวรรณ   ศรีวิลัย อุดม  คลี่บำรุง วิเชียร   ศรีสุชล
ขวัญจิตร   ฤกษ์มี ไพฑูรย์    หูทำนบ วิลาวัลย์   วรลักษณ์ภักดี อุษา   ทิพย์มงคล
ประไพย   คงตระกูล รัชโนช   ทองมาก องอาจ   ขุนนิตย์  สมัย   โพธิ์เพชร
อารีย์    นิธวัฒน์  วิลาวัณย์     บุญเหลือ โชคดี   สุวัฒโพ วิจิตร    ทองสุก
ศรีนวล     แซ่โซน บัวเดง   ส่งแสง สุมิตรา   รัตนสุวรรณ ชูพันธ์   ใจซื่อ
บัวขาว   ส่งแสง ปัญจะ   กิ้มบุญจิ๋ว จันทนา  ใจสมาคม   ชัยวัฒน์    กำจัดภัย
สุนันท์    ช่างตรึก พรจิต   กรยืนยง จงจิตต์   สุขปรีย์ รุ่งจิตร   คงตระกุล
สมจิตร์   สุยะสินธุ์ สุขุม     สีดามาศ ชาญชัย   อบเชย พรชัย    วัลละเอียด
สมโชค   สุขประดิษฐ เครือพันธ์    ฮวดด่วน สุมล    สุขสวัสดิ์ ขาว  กรวงษ์วาล
สมรัก   มนูเนตร ไมตรี    กาญจนมล อารีย์   แก่นทอง ปัญจนา    ศรีสุวรรณ
วิชุวัต   ศรียาภัย นิมิต   พรมสุข ณรงค์ฤทธิ์    ส่งศรี ศิวพร    ชูทรัพย์
บุญสม   ทิพเวช มณฑา    ศรีสัยสง อุไรวรรณ   ชิวพันกูล ชูเกียรติ    บุญเลิศ
มะแชน   นครพัฒน์ พูลผล   จันทร์บำรุง พรผกา   กาญจนมล จรีภรณ์   ช่วยชูหนู
พูนผล   แสงไสย อิสรี    เทวชู เอ็มเป็ก    สีม่วง ฉะอ้อน     เคลือบุตรสินธุ์   
สัญญา    มณีสุวรรณ สง่า     จันทราวี
รายชื่อศิษย์เก่า 2520
สมทรง    วชลักษณ์ภักดี ประถม   สินวิวัฒน์ กสิกิจ  เดชะรัฐ นิมิต   วัดละเอียด
สุวัฒน์   แซ่ลิ้ม ทักษิณ    วิทยาภรณ์ เนาวนิล   เจริญพานิช อุษา  ศิริประภา
อรอนงค์   จันทรเกิด สุทธิวรรณ   รัตนสุนทร วันชัย  สุรชาติ ประจักษ์    ชูรังสฤษดิ์
กนกพร    สุวรรณรัตน์ เติมศักดิ์   แฝงกาย อนุรัตน์   เทวชู เฉลิมชัย   มนูเสวต
มาโนช   ซื่อสัตย์ ทองปาน   นครพัฒน์ จรีย์    รมย์นุกูล ภูมิรัตน์  ภูมิวิทยา
สุชาติ   รุ่งเรืองรัตน์ นงเยาว์   วรลักษณ์ภักดี สงัด   พรประสิทธิ์ สุภาพ   สง่า
สุรินทร์    อินทนาคม ทองพันธ์    รักซื่อ ลักษณา    ศรีสุวรรณ พรพิลัย    ศรีสุวรรณ
พิสิทธ์    ใจดี อุดม    ยังสวัสดิ์ สุพัดดา   อุปลากรณ์ ฮุนไชย    ใจเย็น
อรัญญา  ส่งแสง ยวนใจ   นาพิรุณ พรเลิศ    สอนสกุล สุชาติ   สดชื่น
สนธยา     มากชุมโค เชาวลิต   มากอำไพ ฮั่งต่ง   แซ่ตั้ง จริภา    อำพันสุข
พงษ์ศักดิ์   แสงสวี สำราญ   เจียรนัย อดุลย์    ชูเยาว์ จรัญ    เนียมมาลัย
ไพฑูรย์   จันเพ็ญ สุวัฒน์   ขยัน นิวัตร   ดีช่วย สมชาย   ฤคดี
เฉลา   ชูโชติ บุญช่วย   สุขเกตุ มนัส   วีระสัมพันธ์ สำเริง   ชูชื่น
อรทัย    เรืองรัตน์ วิษณุ  กรดหนู เอมอร    ชูเยาว์ สาโรจน์    เรืองกำเนิด
เกรียงศักดิ์   วรลักษร์ภักดี สมคิด  ชูทำนบ มีนทณา   เนตรนันท์ มะลิวัลย์    ส่งศรี
ยุคนธ์   อำพันกาญจน์ นิสรรพ์     โตวังจร พายัพ   เจริญพานิช สุทัศน์   แซ่เซียว
ชุมพร   ประภาศิริ วราวุธ   สาราลักษณ์ สมบัติ   เพียรมาก มานิตย์     เพียรมาก
นิรพล   จันทบำรุง สมบูรณ์  สง่า ภาวินี   ทราโรจน์ สุชลย์   สงวนสัตย์
ธีรพงศ์    อินทสุภา   ชัยยะ   วิเชียรนรา พงษ์พันธ์   รัตนสุนทร วันชัย    รอดอุนา
พงษ์ชัย   อรุณลักษณ์ จุฑารัตน์   ปักษี วิทยา   รัตนสุนทร จรัญ    พูลสวัสดิ์
กอบกุล   เดชอำนาจ พิพัฒน์   พงษ์สุริยา วิยะดา   ทองมาก สุริยา   ชลยุทธ์
วีรชน    พูนพันธ์ อารีย์    เสาวรส วันเพ็ญ    คณะนา วรรณไชย   คงสระ
มณฑา   เสาวรส พงษ์ทิวา   คงตระกูล ประสาท   สินประเสริฐ
รายชื่อศิษย์เก่า 2521
อุทัย   น้อยศรี สุรพล    รัตนจินดา วันชัย   นครพัฒน์ วัฒนา   สงวนศิลป์
ประภาศ   นิธิพันธ์ไพรัตน์ สุรพล    แซ่ลิ้ม ปฐม   ชุ่มชื่นจิตร พรเพ็ญ   ศุภประดิษฐ์
เสาวภา   กฤตโยภาส กาญจนา    รัตนสุนทร พรประสิทธิ์   คงตระกูล สมชาติ   ชูเชิต
ปราโมช   มากบำรุง นิคม   หนูอิ่ม พรพิมล   เกิดจำรูญ สมรัก  คงตระกูล
สำเริง    ศรสิทธิ์ หัดฐา    บุญสุข สมพร   สุขใจ สุนัย   ดาราวลี
วาสนา    รุ่งเรืองรัตน์ บรรจง    สวัสดิ์ภักดี สมยศ    สง่า วรา    เยาวภักดิ์
สำเนียง   สาราลักษณ์ พรพิมล   แซ่แต้ ภาวินี     สีดามาศ ไชยวัฒน์    ควงผจญ
มาลี    สว่างอารมณ์ ยาสุข   พุมกุมาร วันทนี    บุญเลิศ เตือนใจ   กรยืนยง
มนพ   เผือกนาโพธ์ จรัสศรี    นุ่มนิ่ม เกรียงศักดิ์    เขียดน้อย ภาสกร   ชูทรัพย์
โสภณ   บำรุงสุข จงจิต   สุขวิสุทธิ์ บุญถนอม    พุ่มกุมาร เฉลิมเกรียรติ์    ทองพลอย
ยศ   เอื้อยศรี ชัชวาล    ทวาโรจน์ ทิพยา   มัวพึ่ง อมร    ชูเยาว์  
ไกรศรี   ฮวดด่วน สุชาติ    รักซื่อ กฤษดา   ดวงสกุล จิรา   บุญยืน   
สมหวัง    พุทธรักษา วรรณดี    หูทำนบ ฮั่งเซ่ง    แซ่ตั้ง วาสนา   ชตาเริก
นพดล    โพธิ์        พนม   มนูเสวต    กนกพร    พิบูลย์พล วิจารณ์   โจมสว่าง
วิสุทธิ์  ยอดสมัย ประสาตร   คุ้มญาติ อรชร   ทินกร อรสา   ศรีสุวรรณ
สุภาพ   ศรีสุวรรณ มนตรี    เขียดน้อย พินิจ   งามละออ มนธิรา   อำพันสุข
สุวิทย์     ยังมี ขวัญใจ    สดากร อรนัย   ใจซื่อ ทิพพาพร    บุญยืน
รุ่งวิทย์    ขุนสมุทร วณาลี    ทิพยุบล นรีวรรณ    อนุเผ่า จักรา   เสาวรส
พงษ์ศักดิ์     พรสินธุชัย เบ็ญจมาศ   พรสินธุชัย บุญยืน   รัตนสุนทร จงกล    คลี่บำรุง
พรชัย   ผลัญสัจจา บุญส่ง   นิลมา อารมณ์   ร่มเย็น พิจิตร   คงตระกูล
สุดใจ   พยัฆวรรณ ไพรัช   ส่งแสง ธงชัย   กฤธิเดช    มลวรรณ   ศรียาภัย
จารีย์   พุ่มพวง มีโชค  ศิริประภา สมบท   แก่นทอง พรรณี    การรกมล
นุกูล  คงสระ สิริพงษ์   ดีช่วย
รายชื่อศิษย์เก่า 2522
อำนวย    เพชรนาจักร ทวีศักดิ์    ทองมาก บุปผา   คลี่บำรุง สมมารถ   บุญเลิศ
มาโนช   ศรีสุวรรณ จันทิรา    เพชรโสม บรรจง   บุญเลิศ วสันต์   คำเพ็ง
ชื่นจิต   จิตรบรรจง วิรัช   พุทธรักษา เบญจมาศ    ศิลาทอง นอภา   ศุภประดิษฐ์
สมชาย   ชูโชติ สุดชาย   โจมสว่าง วิวัฒน์   ทองสุข บุญส่ง  นาวานุกูล
จุฑามาศ   ช่วยชูหนู สมศรี    ร่มเย็น วิวัฒน์   อนุเยาว์ มณี    นิชวัช
ฤทษ์ชัย   พรหมอินทร์ บุญชื่น   สุขเกตุ สมนึก  หนูขาว อารีย์    ปานเคลือบ
ธรรมรัตน์   รมณ์นุกูล สิทธิพงษ์   เทวชู พิสิฐ    จิตรบรรจง จันทร์เพ็ญ    ตักสินลา
พรเทพ  คงตระกูล อุสุภาพ   แซ่ล้ำ สีนวล   ร่มโพธิ์ทอง ชาญยุทธ    สังข์ทอง
ประสบโชค   คงตระกดูล สมพร   ลูกตั้น ประภาศี    เขียดน้อย จันทนรส   อิศรางกูร ณ อยุธยา
สุมิตร    อาจหาญ พวงพร   สมบูรณ์ วราภรณ์   เนตรสว่าง อรัญญา   เพิ่มพูน
อรุณ   ปานคล้ำ กติยา   ดวงสกุล สารภี   ใจเย็น สุดา    สิงห์สวัสดิ์
เพ็ญลดา   สถิระพจน์ อุษา    แสงสวี นันทวัฒน์    ดีช่วย ยุพดี    สีม่วง
กานดา   พันธุ์คง ศิริวรรณ   เขียดน้อย สมภพ   คงประกูล นัทธี    ศรียาภัย
บุปผา    เสงี่ยมสักดิ์ ภารณี   สวัสดิ์ภักดี พงศา   อำพันสุข พิพัฒน์    รัตน์จินดา
โสภา   เสาวคนธ์ วินิดา     สว่างศรี วิเชียร   สุนทรกูล มณฑา   แก่นทอง
อนันต์    ชุมชื่น สมพงษ์   บำรุงสุข กรรณิกา   วรลักษณ์ภักดี วัชัย   สุนทรกูล
ครรชิต    สรรพโล่ห์ ประเสริฐ    นครพัฒน์ สุพรศักดิ์   แซ่ลิ้ม พงษ์สิงห์   วรลักษณ์ภักดี
วันดี    แซ่หนู สมบูนณ์   นวลจันทร์ ทิพากร    อินทเกษม ชุมพล   ชูแนม
สมบัติ    สินนุเคราะห์ ฐิติพงษ์    สุทธิรัตน์ บุญส่ง   สดากรณ์ จรีรัตน์     นิธิพันธ์ไพรัตน์
พงศ์พันธุ์    วรลักษณ์ภักดี เพ็ญรุ่ง     ฮวดด้วน สายฝน   ชูเยาว์ สุนีย์   ชตาเริก
กุญชร   เรืองรัตน์ สมฤกษ์   ศิริมาลา สมัย   รอดอุนา สมชาย   นครพัฒน์
นภาพร   โพธิ์แดง อำไพ   มากอำไพ ดัชนี    ส่งแสง พรพรรณ    จุลศักดิ์
ชัยพร   เรืองรัตน์ จะเด็จ   สุรภักดี สนทยา    เพชรศรีจันทร์ พิพัฒน์    วรลักษร์ภักดี
สมัคร   ไพจิตต์ ศิลปไชย   หญีตอัมฤทธิ์ บุญนำ   เหล่าชาติ กนก   หอมหวน
สุทีป    อุ่นใจเพื่อน บุญรักษ์   คลี่บำรุง สุจิตรา    แซ่ลิ้ม อนุชิต    ดีเลิศ
ประสาน    คลี่บำรุง บุญจริง    สุพรรณกาญจน์ สุดารัตน์   สุทธิบูรณ์ จรง   พูลสวัสดิ์
วันชัย   เยาสำลี ดุสิต    หนูรักษา สมพร    อาจจันทร์ วรภรณ์    สินประเสริฐ
ประพาส   นครพัฒน์ รังสรรค์   เกตุสิงห์ ศักดิ์ระพี   ทวาโรจน์ นิตยา   ชุ่มชื่นจิตร
มนิต    ภูรินชนพิทักษ์ เพิ่มเกรียรติ    พิบูลย์พล สุพร   วัดละเอียด อวยชัย    เกษธำรงค์
วันดี    พรประสิทธิ์
รายชื่อศิษย์เก่า 2523
จันทรา   บุญยืน ไพศาล    รอดอุนา ดวงใจ   โจมสว่าง นัยนา   ปรีชาเชียว
สุรินทร์   สีดามาศ กาญจน   ทองมาก เพ็มพิศ   ยังมี สมศักดิ์    สง่า
กรัส    นิรัตติสัย ตะวัน  สถิตสาคร โลมใจ   ทวาโรจน์ จรรยา   ชูทรัพย์
บุญเลิศ   รัตนสุนทร     บุปผา    เพียรมาก วรพงษ์  อรุณลักษณ์ อเนก   เคลือบุตรศิลป์
บุญยัง   อินทแพทย์ มานพ   แสงรักษาวงศ์ สุจินต์   ใจตรง สุนันทา   อิ่มโอชา
เมตตา  พรมสุข พัชรี  สุทธิบูรณ์ นเรศวร์   จีนไทย ไพรวัลย์   ทิพยมงคล
พรทิพย์  ชูแนม เจียมใจ   สุขปรีณ์ สุมาลี   บุญเหลือ ฉลวย   เมืองรื่น
ดวงพร   ฟองสมุทร  สายัณห์    ชูเยาว์ พยง   สินนุกูล สุดชาย   รัตนาภรณ์
อ้อย   มหารัตน์ กรองทิพย์    กุ้ยเขียว นวลอนงค์   ทินกร สิทธิชัย   โจมสว่าง
นริศรา   พุณวานิช อิดศร    ชูทรัพย์  จำรัส   ศึกมาก ละออง   จันทบำรุง
พงษ์ธร   ชูทรัพย์ ภราดล   เยาว์ภักดิ์ สุภาภรณ์   สดชื่น แสนคม   เดชอำนาจ
พิกุล    แย้มผอบ ไชยยันต์    อบเชย รัจนา   พงษ์จิดา       นารี   สงวนสัตย์
มยุรา   เนตรนันต์ สุวรรณ    สุขใจ รณชัย  คชรินทร์ อรรถวุฒิ  ทองจีน
ทิพวัลย์   นาวานุกูล อำนวย  บุญเลิศ จารี   พูลสวัสดิ์ รุ่งรัตน์    กาญจนมล
ใกล้รุ่ง   จันทร์ตรี มงคล    ศิริประภา พรวุฒธิ   ฤทธิเดช ประไพศรี   คงตระกูล
จักรา    ลือชัย รจนา   ชลยุทธ์ ธวัฒน์   สุขสมบูรณ์ ไพเราะ   แซ่ตั้ง
สุเมธ   อินทนาคม ชนา   จิแอ สาคร    พุทธรักษา บุญสืบ   นวลพรม
จุรี    นิธิพันธ์ไพรัตน์ อุทิศ    สดากร ชูชีพ   ชนะพล ประยูร   อุทยานรัตน์
ประสิทธิ์   นวลพรม รวีวรรณ   สุวรรณโณ จรียา   ทวาโรจน์ ประสาน   พุ่มพวง
อำนาจ   ระลึกเย็น ดำรัส    โพธิ์เขียว อัมพวัน   งามละออ พรศิริ   ศิริประภา
รุ่งนภา   ชาญชัย สมบูรณ์   หญีตอัมฤทธิ์ อุทัย   คุ้มทรัพย์ อุษา   มณีสุวรรณ
จรรยา   มนูเสวต สมปอง   พุทธรักษา วันดี    สุขสวัสดิ์ ดารา   ไหรัญพิจิตร
สำเริจ   กลิ่นขจร อริยา   น้ำใจทหาร พาณี   ทองลีผล วิภา   ศรีสุวรรณ
ประสานศักดิ์  ทองชื่น วิไล   ภิรณ์จิตร มาโนช   สงวนศิลป์ อุบลวรรณ   จันทรเกิด
นที    บัววารี สุดารัตน์    ส่งแสง สุนิสา   โจมสว่าง เรณู   เรืองกำเนิด
พรชัย   รักชื่น ปิยฉัตร   สมบูรณ์ นัยนา    พลคณา สุภาภรณ์    มฤคพันธุ์
จีรพร   ทิพยุบล จีรภา   ส่งศรี เบญจมา   อำพันสุข มาลิน  ศรีไสยสง
สายใจ    ไหรัญพิจิตร กิตติ    เจียรนัย อำนาจ   ใจเย็น เสาวณี   รัตนสิงหล
จงกล  ยังสวัสดิ์ ลำไย   เอื้อยศรี สมหมาย   ภูริชนพิทักษ์ สัญชัย   ส่งศรี
สายใจ    ไหรัญพิจิตร อำนาจ   พ้นทุกข์ เยาวภา    เจริญพานิช มยุรี   เจริญพานิช
สำเนียง   เวียนสาว ดวงเนตร    ชุ่มชื่น รุ่งฟ้า   สดากร ดวงรัตน์    ศิริประภา
อุทัย   ขุนทิพฉิม ประพนธ์   นิชวัฒน์ นาวิล   ทศถารัง ไพศาล  หนูชนะภัย
สุภารัตน์   พิริยะพงศ์ วิลา   โตวังจร ปราโมทย์    แสงสว่าง
รายชื่อศิษย์เก่า 2524
อ้อยจิตร   อ้อยทอง ชัยรัตน์    ฮวดด้วย พัชรี   อู่สวรรณ เศกสรรค์    หัสรินทร์
นวลจันทร์    ฤคดี วัชรินทร์   ชมเชย กรรณิการ์    เขียดน้อย โรมรัญ    ฤทธิเดช
ชัยณรงค์    แฝงกาย    สุศิรา    เสาวรส จันทร์จิรา    บุญยืน ปริญญา  อนิลบล
เพ็ญพักตร์   ทวาโรจน์  วิลาวรรณ  ดีช่วย จำบรรจ์    คลี่บำรุง ทองใบ  แป้งอ่อน
นงเยาว์   ชุ่มชื่นจิตร สุพิศ    นามวงศ์ ยินดี   อาจณรงค์ สายชล    เสาวคนธ์
สุภี    เพชรกุล สุรินทร์   บุญสวัสดิ์ สมจิต    เอื้อยศรี สมบูรณ์    หูทำนบ
ไชยงค์    ชูแก้ว เพ็ญศรี   คณะนา บุญสั่ง   ภู่แซ่ สมบูรณ์   อำพันกาญจน์
บังอร   มากอำไพ สำอาง    คงตระกูล วันเพ็ญ  ฤทธิเดช กัญญา  ยงกำลัง
นงนุช   นวนใหม่ สนธยา   ชุ่มชื่น อัมพันธ์   ทัมเพชร ไพโรจน์   นานุสิทธิ์
บุญนาค   จันทบำรุง น้ำฝน   เพ็ชรนาจักร์ฃ สาคร   เรืองศรี วิษณุ   โพธิ์แดง
สมเกียรติ   แซ่ตั้ง เกษม   ฮวดด่วน สมมิตร   ไพจิตต์ สายัน    นครพัฒน์
เพียงใจ   วรลักษณ์ภักดี นฤมล   ใจสมคม อรอนงค์    เรืองรัตน์
สมเกียรติ    สง่า อริยา   มนูเนตร์ สุดใจ   ปุญญัติสโม น้องเพ็ญ    อยู่หญีต
สมชาย   มนูเนตร์   มนัส   คลี่บำรุง เรืองใจ   วรลักษณ์ภักดี จีระศักดิ์   นาวานุกูล
สุชาติ    คงตระกูล อนันต์    มีลาภ รุ่งฟ้า   สงวนสัตย์ ยุภา    กรยืนยง
ขวัญใจ    เพชรนาจักร วิเชียร   ฤคดี สำเนียง   แสงสัย เกชา   กรยืนยง
จันทิมา    ทับศรี รุ่งอรุณ    อำพรรณสุข รสสุคนธ์   อิศรางกูร ณ อยุธยา ชิไลพร   เกษำรงค์
พรชาย   ตักสินลา นิยม   เจริญพานิช ชวนพิศ    หนูอิ่ม ศุภชัย    ขุนนิช
อำพร   น้อยมา อรทัย    กีรติจรัส นพพร   ศรีสูวรรณ ประสาร   พันธ์เล็ก
เสน่หา   เขียดน้อย มนฑาวดี    มนูเสวต จักรพันธุ์   หอมหวน กิ่งกาญจน์    พิบูลย์พล
จินตนา    เพชรโสม สุพจน์   นาคชู สามารถ  เสียงเลิศ เดือนจึก   นิธิพันธ์ไพรัตน์
ไสล   พูลสวน ไพรวัลย์    แซ่ตั้ง นวลจันทร์    เรืองรัตน์ สมหมาย   ชูโชติ
บุษบา  ศิลาทอง วรรณ   กรยืนยง
รายชื่อศิษย์เก่า 2525
สายพิน      ร่มเย็น    อรอนงค์     คงตระกูล ศักดิ์สิทธ์    สุนทรกุล พรศรี    มากบำรุง
รุ่งนภา     เจริญผล จันทรา     จันทรเกิด ปิญจา    ศรีไสยสง ตุ๊กตา    ภูริชพิทักษ์
จินดา    จิแอ รัชชีพร    ร่มเย็ม สมพิศ    นิลมา ยานุมาศ     พูลพันธ์
อภิชาต    คงตระกูล กรรณิการ์    มีลาภ ชัชดาพร    เพชรศรีจันทร์ วีรยุทธ     เกิดจำรูญ   
สุปรียา   แสงสีนิล วีรพงษ์     นาวานุกูล ไพฑูรย์    ทองโรจน์ พัลลพ   พงษ์สุริยา
นันทพร   พรมสุข เมตตา    ทิพย์มงคล วัฒนา   เหล่าชาติ นวลยง    สาขากล
กอบกุล   สมบูรณ์   ประสิทธ์    ศีธราชู เลขา  มนูเสวต วาสนา   บุญยืน
เหมือนมีมนต์   เลียมอุย ภิญโญ    ทศถารัง วรลักษณ์   กาญจนี สุมาลี   ใจเย็น
ชำนิ    กันตะโก  วิเชียร     ฤทธิเดช สมใจ   นิรัตติสัย กอบกาญ    คงสระ
สมพร   เภานิรีบ นิรันต์   ชูแนบ จิตรา    นครพัฒน์ พิชัย   กีรติจรัส
ภานิพรรณ    สว่างศรี พัฒนพา   ศิริมาลา อำพล    พงษ์สุริยา สายัน   เสียงเลิศ
เรืองทิพย์    แสวงการ สืบศักดิ์    ทองนิยม สุเมธ   อาจหาญ ประกอบ   แย้มผ้อน
ทองนิยม   คงตระกูล ปนัดดา   อินทนาคม จรินทร์   ศึกมาก สุวิทย์    ขยัน
ประยุทธ   พินแก้ว ยอดชาย   คูหลำ นิตย์   บุญเลิศ ศิราณี    ชูแก้ว
นิกร   สกุนตะทะนิด จรีนันท์    เริ่มสุข อัญชัญ    ทินกร ละมุล   เกตุสิงห์
พัชรี    ส่งแสง จีฑารัตน์     พรหมบำรุง อารี    หนูขาว    กานดา   อนุเผ่า
จำเนียร   โพธิ์แดง สมบัติ   พุทธรักษา กัญญา    คุ้มญาติ สุพิศ   เทพศิริ
ลัดดา    แก่นทอง สมทรง   พุทธรักษา ดาวเรือง    พงษ์จินดา รัชนี   ชลยุทธ์
เรืองรอง    เรืองศรี ปราณี   ชุ่มชื่น พรชัย   จินตวร สุธี    หมื่นศรี
กฤษฏา   มนูเสวต สมหวัง   เวียนสาว วัชระ   ฤกษ์มี นภาศิรี   รักซื่อ
บุญชอบ   แสงสว่าง จินตนา   พยัฆวรรณ จันทรา     สถิต บุปผา   หญีตอัมฤทธ์
จะเรียม    ยั่งยืน ฮั้น   ชนะพล สายใจ   โจมสว่าง สุภาพร   ทับศรี
เยือม    นาพิรุณ กัลยา    บายศรี พรพนา   ทองมาก เพียงเพ็ญ   การินทร์
สมชัย    เพียรมาก ปราณี    อุทยานรัตน์ ทันใจ    เพลากร ศิริ    ศิริประภา
ประสงค์    สินประเสริฐ ฉันทนา     อุปลากรณ์ กรุณา    เขียดน้อย เอื้อมเดือน   สิงห์สวัสดิ์
ยงยุทธ   ชูเยาว์ คมกริช     สงวนสัตย์ ราตรี     แก่นทอง พิรศักดิ์    พรหมโยธา
เชวง    นิลมา วีระ     สินสุภา สมชาย   แสงสวรรณ นิวัฒน์   หงษ์ทอง
ทรงศักดิ์    บุญยืน สมชาติ   สง่า
รายชื่อศิษย์เก่า 2526
บรรจง     รัตนสสิงหล บัญชา     คงตระกูล สมคิด     นิชวัฒน์ รังสรรค์     สดากร
นงค์นารถ ลออ     งามละออ อำนวย     กรวงษ์วาล วิรัช     เรืองศรี อรุณ     สินประเสริฐ
ลออ     มาทรัพย์ เศกสรร     ขุนนิส พินิจ     ทิพยยุบล เกรียงศักดิ์     พรหมบำรุง
เกื้อกูล     เสือดารา สถาพร     เพ็ชรโสม วีระ     เวชมุข มานะ     วรลักษณ์ภักดี
สมลตรา     ใจตรง ไชยา     คงชื่น พรณรงค์     เรืองรัตน์ ฉลอง     อ้อยทอง
พัตรา     ปรีชาเชี่ยว เยาวเรศ     เจริญพานิช วีระ     คงนาสร ประณีต     สมประสงค์
พงศ์ศักดิ์     บุญเหลือ กัลยารัตน์     อิ่มโอชา ประสิทธิ์     คลี่บำรุง อุษา     ทองลีผล
พัฒนา     สินทรัพย์ สากล     เขียดน้อย จินตนา     หนูชนะภัย สายสุณี     สันทัดการ
สนั่น     พรหมสุข สมนึก     สอนวิสัย แสงเดือน     อินทร์พราหมณ์ ยินดี     หนูทำนบ
สุเทพ     เพชรกูล สมนึก     ยอดสมัย น้องนุช     ปัญญาถม ไพศาล     มณีสุวรรณ์
ผกากรอง     สันทัดการ สุรพงษ์     ณ นคร วิเชียร     ชนะพล อุดมพร     เสาวรส
จงรัก     รมย์นุกูล สุดาพร     พรประสิทธิ์ สมใจ     อินทนาคม มานะ     โอวาส
รัตนะ     พงษ์จินดา ยิ่งยศ     ศรีไสยสง กาญจนา     รัตนภรณ์ นฤมล     คงรักษา
สายัณห์     บุญเลิศ ดุสิทธิ์     เกตุสิงห์ นวลจันทร์     เพีนรมาก วันเพ็ญ     จุลศักดิ์
สุดใจ     อาจจันทร์ พนา     เพีนรมาก สุวรรณา     ลิ่มกุล ดำรง     อยู่สุข
สมศักดิ์     มากอำไพ สานนท์     ชุ่มชื่น สมหมาย     นาคง สมนึก     แซ่เฮ้ง
นิภา     แสงไสย รุ่งนภา     อุ่นใจเพื่อน น้ำฝน     ทิพยุบล สายพิณ     คงสระ
อรุณ     ปานเคลือบ ดวงใจ     คงชื่น อังคณา     ศรีอ่อน ขวัญทนา     เนตรสว่าง
ประไพ     นิลพุฒชา ปานทิพย์     พุ่มพวง รื่นฤดี     ดีช่วย วิเชษฐ์     นวลพรหม
มารศรี     ยอดสมัย วสันต์     จันทรบำรุง อาภรณ์      มากอำไพ บุญทำ     ระลึกเย็น
รุ่งทิพย์     เพิ่มพูน ประทุมรัตน์     นิชวัฒน์ สมชาย     แซ่ฮ้อ ยุภา     ถือตรง
ศิริวรรณ     สุทธิบูรณ์ พิเชษฐ์     ซื่อตรง รุ่งโรจน์     นาวากูล พัชรินทร์     จินตวร
รุ่งรัชนี     อินทโก บุญเสริฐ     สดากร อรสา     คงตระกูล วันดี     ผิวไผ่
ศรีพนา     คชรินทร์ ศุมา     ตรีพันทวัน นรีรัตน์     บุญเลิศ ศุภชัย     ทองเนียม
ภาดร     มฤคพันธุ์ ศารินี     มนูเสวต
รายชื่อศิษย์เก่า 2527
สายันต์   สิทธิยากรณ์ ศิริเพ็ญ   ทองลีผล สมชาย   สังข์นิมิตร ภมร   ส่งศรี
สันทัด   พยัฆวรรณ ยงยุทธ   ยอดสมัย บุญช่วย   เจตสิภรณ์ สุริยา   ลือชัย
วสันต์   เนตรนันต์ บุญจริง   เพลากร สมบัติ   พุทธรักษา บรรยง   ฤคดี
เจร   หนูน้อย มานพ   โจมสว่าง ปริญญา   ศิริมาลา จารึก   ทวาโรจน์
ธีระพงษ์   เพิ่มพูน ปรีชา   วรลักษณ์ภักดี อำพัน   มากอำไพ สุชาติ   เวียนสาว
สุภารัตน์   ซื่อสัตย์ นงพงา   สาขากุล วันชัย   เวียนสาว สุนันท์   พ้นทุกข์
บุญนาค   ร่มเย็น ขวัญชัย   คงตระกูล วิทยา   ชูรังสฤษฎิ์ สมบัติ   น้อยศรี
พัลลภ   บุศราทิจ รุ่งเรือง   นาพิรุณ ปรีดา   พรหมวิเชียร สุวิมล   บุญไทย
ศิริพร   นาพิรุณ ศิริพร   มณีสุข มณฑา   พุทธรักษา มะลิวรรณ   ทศถารัง
นุศรา   นิรภัย จีระวรรณ   แสงไสย พัชรินทร์   นานสิทธิ์ มณฑา   เอื้อยศรี
อาภรรัตน์   ท้วมคล้าย อรัญญา   เจริญพานิช สุกัญญา   จันทร์เพ็ญ วิภา   รุ่งเรืองรัตน์
รัชนี   รัตนาภรณ์ อนงค์   ชูเยาว์ สุวรรณ   โพธิ์แดง เพียงใจ   สดากร
อำนวย   ยั่งยืน ไอลดา   รัตนภรณ์ สมชาย   สมนาวงศ์ ดำรพ   ร่มเย็น
รักสู้   วรลักษณ์ภักดี นภดล   สิงห์สวัสดดิ์ เกษม   กลิ่นอบเชย ทวีศักดิ์   นาวากูล
ไพฑูรย์   มนูเสวต อรุณ   มนูเนตร พรชัย   พุทธรักษา สุปัญญา   เผือกเนียร
วีระพงษ์   ยังมี จิรศักกดิ์   สง่า พรรณี   เรืองกำเหนิด ลักษณา   ฤกษ์มี
มานพ   เสาวรส วาสนา   ศรีสุชนม์ โสภิต   พงศ์สุริยา ปริชาติ   บุญปลอด
ดรุณี   มากบำรุง ชลจิรา    เรืองรัตน์ พิกุล   คงแก้ว จำนง   อุปมา
พรทิพย์   สงวนสัตย์ โสภณา   ฟองสมุทร อรทัย   คงนาค ต้องฤดี   ภูมิวิทยา
เพชรรี   สิทนนุกุล สุจิตรา   หนูอิ่ม ติยาภรณ์   แสงไสย วีระพงษ์   ศรีสุวรรณ
นุจนารถ   บุญยืน จรูญ   แซ่ตั้ง จิรวัฒน์   ไหรัญพิจิตร สิทธิพร   แสงศรีนิล
ประกิต   รัตนสุนทร วิเชียร   พงษ์ศักดิ์ไกรศรี สุดารัตน์   ทองเผือ ชาญวิทย์   สุวรรณน้อย
นรินทร์   สดากร มนต์   โอวาท วันทนี   เขียดน้อย จันทร์จิรา   คงตระกูล
เอกชัย   สง่า ปัญญา   เหล่าชาติ จันทรา   สะอาดอุบล อัญชนา   พัดจันทร์หอม
สันทัด   ทับศรี วารุณี   ศรีสุวรรณ สมชาย   ลิ่มกุล ชัยยุทธ   ศรีม่วง
สุชาติ   ชุมแสง อรุณ   แก่นทอง ดวงรัตน์   ฮวดค่วน สัญญา   เสียงเลิศ
รายชื่อศิษย์เก่า 2528
อนุชิต   มนูเนตร ด่วน   ผิวไผ่ รุ่งรวี   เทพนคร อังคณา   โตสุวรรณ
รพินทร์   วรลักษณ์ภักดี ศรีเพชร   รัตนภรณ์ ดนัย   บุญเลิศ วิจิตรตรา   อ้อยทอง
สมบัติ   ชูโชติ ฤชา   เชื้อทอง ธารา   ทิพมงคล ปรีชา   เสาวรส
สุชาติ   ศรีสน กำพล   ชุ่มชื่น ไพรัช   นานุสิทธิ์ อำนาจ   โยธการ
สมชัย   อาจจันทร์ ศิริพร   ฤทธิเดช จตุพล   ครุฑนรสิงห์ จำรูญ   ชูเยาว์
สุธีรา   ใจเย็น สุนีย์   พรมสุข ตรีเนตร   ขุนทิพฉิม สุขุม   แก้วนพภา
นิตยา   ฤคดี วาสนา   พูลสุวรรณ วิเชียร   พลวารินทร์ นพพร   อนุญาต
ปริญยา   บุญปลอด จเร   นิชวัฒน์ บุญศรี   สินประเสริฐ ชำนาญ   พ้นทุกข์
เสน่ห์   สอนวิสัย อาทิตย์   สถิตสาคร ประยูร   ทศถารัง ประเวช   อ่ำศรี
วิชาฐ   เกษธำรงค์ ธีระพงษ์   ทองสีผล ประจักษ์   อำพันกาญจน์ สมพร   ไพจิตต์
ประเสริฐ   สุขใจ มีชัย   สุขสวัสดิ์ นิพัฒน์   โพธิ์แดง สมนึก   เกตุแก้ว
มัสยา   เรืองศรี วิชชุนัย   ใจดี ธิดารัตน์   นิลอุบล วลัยพร   กล่อมพจมาลย์
อุบลวรรณ   ดีช่วย นฤมล   ยอดสมัย ดวงพร   บำรุงสุข มยุเรศ   ชุ่มชื่น
เดือนรุ่ง   พงษ์จินดา รพีพรรณ   มากอำไพ ราตรี   ลือชัย นงเยาว์   ลือชัย
สนธยา   เพียรมาก กรรณิกา   เริ่มสุข บุญตรี   พุทธรักษา วาสนา   ซื่อสัตย์
สมใจ   เรมืองรื่น จารุวรรณ   แซ่ฮ้อ พัชราภรณ์   มนูเสวต พัชรินทร์   จันทร์หอม
อพูลศักดิ์   มนูเสวต ไชยา   มีวีณา สุทิน   อุตริ อนงค์   ชนะพล
สมบูรณ์   พัฒแก้ว รหินทร์   ร่มเย็น ภิรมณ์   เรืองศรี พรภิรมณ์   กรยืนยง
ประสาร   นครพัฒน์ ชัยวัฒน์   คงตระกูล รัตนาภรณ์   ชำนาญการ สุรชัย   ลิมปมโนชญ์
กุมภา   นาคชู อนุวัฒน์   สีสัยสง ละอ้อย   เอื้อยศรี มิ่งขวัญ   บรรทม
สุภรณ์   นามวงศ์ ชัยวัฒน์   ณ นคร วัชรินทร์   เทพมณี กนกพร   สกุลนคร
ชัชวาล   คล้ายพิชัย สายพิณ   กรวงษ์วาล ทัศนากร   แก้วใสดี วิไลลักษณ์   ในดวง
กาญจณา   ปิ่นน้อย กอบกุล   แซ่ตั้ง วรรณา   แสงสุวรรณ โสภาพรรณ   มนูเสวต
สุทัศน์   ชุ่มชื่นจิตร อานนท์   สุวรรณรัตน์ วรรณิกา   ศิลาทอง สุภร   มากบำรุง
สุทิน   เพ็ชรโสม อนันต์   งามละออ จินดา   หัวใจเพชร วันเพ็ญ   ทินคง
ตะวัน   กันอรุณ มณฑา   เชขียดน้อย รุ่งโรจน์   หิรัญรัตน์ สรัญญา   หัสรินทร์
ศิริรัตน์   ศิริประภา เนตรนลิน   ชูสงค์ สาลี   บายศรี ปิยะนุช   ศรีวิไล
ธิเบต   ทับทอง พนิดา   เกตุสอาด เจนณรงค์   มีสติ ยุทธนา   อินทรแพทย์
วิชัย   ทับศรีนวล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/7 Next »

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>