ผู้บริหาร

นายบรรจง โลกมิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
นร.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือยัง
พร้อมแล้วจ้า
เกือบพร้อมแล้วละ
ยังไม่ค่อยเข้าใจเลย
อะไรเหรออาเซียน!!
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/10/2011
ปรับปรุง 26/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 268004
Page Views 344664
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ประกาศโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธื์สอบเข้า ม.1 ห้องสอบที่ 1
ห้องสอบ  1   (30 คน)
ที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 00001 เด็กหญิงธิดารัตน์       นานุสิทธิ์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
2 00002 เด็กชายกิตติรัตน์        ชูแนม ร.ร. วัดพิชัยยาราม
3 00003 เด็กชายอภิสิทธิ์          บุญยืน ร.ร. วัดพิชัยยาราม
4 00004 เด็กหญิงมลทิรา         แก้วนพภา ร.ร. วัดพิชัยยาราม
5 00005 เด็กหญิงประกายกาญน์  ไทยยิ่ง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
6 00006 เด็กหญิงจินดาพร      พรหมวิเชียร       ร.ร. วัดพิชัยยาราม
7 00007 เด็กชายทักษิณ          วงษา ร.ร. วัดพิชัยยาราม
8 00008 เด็กชายชัยรัตน์          ทวาโรจน์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
9 00009 เด็กชายวิเชียรชัย      พรหมวิเชียร ร.ร. วัดพิชัยยาราม
10 00010 เด็กหญิงศศิธร             ยงกำลัง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
11 00011 เด็กชายอดิศร             สุวรรณชาตรี ร.ร. วัดพิชัยยาราม
12 00012 เด็กหญิงนันทิมา           ภู่ไพบูลย์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
13 00013 เด็กหญิงเพชรไพลิน   มนูเสวต ร.ร. วัดพิชัยยาราม
14 00014 เด็กชายทศวรรษ         แสงจันทร์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
15 00015 เด็กชายรัตน                ศรีสัยสง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
16 00016 เด็กหญิงสุลีรัตน์         สว่างอารมย์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
17 00017 เด็กชายชญานันท์      ปานสกุล ร.ร. วัดพิชัยยาราม
18 00018 เด็กหญิงหัสชฎิล        เวชสัมฤทธิ์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
19 00019 เด็กชายสหรัฐ             ทองมี ร.ร. วัดพิชัยยาราม
20 00020 เด็กชายสราวุธ            มันมะณี ร.ร. วัดพิชัยยาราม
21 00021 เด็กชายสมพร           นาควิเชียร ร.ร. วัดพิชัยยาราม
22 00022 เด็กหญิงนิชนันท์       เกิดผล ร.ร. วัดพิชัยยาราม
23 00023 เด็กหญิงเจนจิรา         สุดแต่วาสน์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
24 00024 เด็กชายพรชัย             แพงวงศ์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
25 00025 เด็กชายจิรวัตร            ทองมี ร.ร. วัดพิชัยยาราม
26 00026 เด็กหญิงพิไรวัลย์       รัตนกุล ร.ร. วัดพิชัยยาราม
27 00027 เด็กชายอภิสิทธิ์       ทองเปลว ร.ร. วัดพิชัยยาราม
28 00028 เด็กชายสรวิช            สุวรรณน้อย ร.ร. วัดพิชัยยาราม
29 00029 เด็กหญิงบุษกร         หมายเพ็ง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
30 00030 เด็กชายบูรพา            สำเภาเงิน ร.ร. วัดพิชัยยาราม
ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธื์สอบเข้า ม.1 ห้องสอบที่ 2 (30 คน)
ที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 00031 เด็กหญิงธนิศา           สุวรรณรัตน์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
2 00032 เด็กหญิงสุนิสา           ทองนิล ร.ร. วัดพิชัยยาราม
3 00033 เด็กหหญิงนิตยา         ตักสินลา ร.ร. วัดพิชัยยาราม
4 00034 เด็กหญิงกนกพร          สุเป็ง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
5 00035 เด็กชายเอกอนันต์       อิ่มดวง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
6 00036 เด็กหญิงวิภาดา           คำประดิษฐ์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
7 00037 เด็กหญิงนภัสวรรณ    มอญเมย ร.ร. วัดพิชัยยาราม
8 00038 เด็กชายนวพล              คชพันธ์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
9 00039 เด็กชายอนิโชค            ทอดทับ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
10 00040 เด็กชายธีรพันธุ์           สีมามาตร ร.ร. วัดพิชัยยาราม
11 00041 เด็กชายอดิเทพ            สุวรรณรัตน์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
12 00042 เด็กหญิงสุพัชชา          สันทัดการ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
13 00043 เด็กหญิงณัฐนรี           วรรณวงษ์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
14 00044 เด็กหญิงสุภาภรณ์              คงแก้ว ร.ร. วัดพิชัยยาราม
15 00045 เด็กหญิงพิชญา           รากทอง   ร.ร. วัดพิชัยยาราม
16 00046 เด็กหญิงเกสรา           สุทธิเมฆ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
17 00047 เด็กหญิงธมลวรรณ    ชูแนม ร.ร. วัดพิชัยยาราม
18 00048 เด็กชายสหรัฐ             พลสุวรรณ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
19 00049 เด็กชายสิทธิชัย           สุบงกฏ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
20 00050 เด็กชายกิตติพิชญ์       สังข์สวาท ร.ร. วัดพิชัยยาราม
21 00051 เด็กชายกิตพงษ์           เดชสม ร.ร. วัดพิชัยยาราม
22 00052 เด็กชายวุฒิชัย              สมใจ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
23 00053 เด็กชายกฤษดา             ยศแก้ว ร.ร. วัดพิชัยยาราม
24 00054 เด็กหญิงพรธนพรรณ   เต็มเปี่ยม ร.ร. วัดพิชัยยาราม
25 00055 เด็กหญิงอารียา              เล็กเจีย ร.ร. วัดพิชัยยาราม
26 00056 เด็กชายนพชัย               สวัสดี ร.ร. วัดพิชัยยาราม
27 00057 ด็กหญิงสุนันทา             การแสนใจ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
28 00058 เด็กหญิงเสาวณีย์           แย้มภู่  ร.ร. วัดพิชัยยาราม
29 00059 เด็กหญิงมณทิรา            ผุดผ่อง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
30 00060 เด็กชายสุทธิพงษ์           เรืองศรี ร.ร. วัดพิชัยยาราม
ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธื์สอบเข้า ม.1 ห้องสอบที่ 3 (30 คน)
ที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 00061 เด็กหญิงสุดาวรรณ       ม่วงเขียว ร.ร. วัดพิชัยยาราม
2 00062 เด็กหญิงพรสุดา           เย็นอารมย์ ร.ร. วัดพิชัยยาราม
3 00063 เด็กหญิงจุไรรัตน์           สีทอง ร.ร. วัดพิชัยยาราม
4 00064 เด็กชายธีรพงษ์             กลิ่นมาลัย ร.ร. วัดพิชัยยาราม
5 00065 เด็กหญิงอาทิตยา           ลือชัย ร.ร. วัดพิชัยยาราม
6 00066 เด็กชายอนุวัฒน์           ศรีบัดถา ร.ร. วัดพิชัยยาราม
7 00067 เด็กชายนครินทร์        กลิ่นขจร ร.ร. วัดพิชัยยาราม
8 00068 เด็กหญิงรัตนา               สระทองจันทร์ ร.ร. บ้านบางหลง
9 00069 เด็กชายธีระวัฒน์         ปานหนู ร.ร. บ้านบางหลง
10 00070 เด็กชายณัฐวุฒิ              ทองจิตร     ร.ร. วัดพิชัยยาราม
11 00071 เด็กชายสิทธิพร             เดชบุญสม             ร.ร.วัดคูขุด
12 00072 เด็กหญิงกัญญา                ม่วงเขียว ร.ร. บ้านบางหลง
13 00073 เด็กชายนพรุจ                  เสาร์สุก ร.ร. บ้านบางคอย
14 00074 เด็กหญิงรุ่งนภา               บุญส่ง ร.ร. ฝวาหมิงกงลิ
15 00075 เด็กหญิงรุ่งฤทัย                สาคร ร.ร. วัดคูขุด
16 00076 เด็กชายศุภศิษฎ์                สมคิด  ร.ร. ฝวาหมิงกงลิ
17 00077 เด็กชายธนพล                  เรืองศรี ร.ร. บ้านคอสน
18 00078 เด็กชายธาดา                    ชุมวงศ์  ร.ร.บ้านปากน้ำ    (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
19 00079 เด็กชายวรเชษฐ                 เพ็ญสุวรรณ์ ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
20 00080 เด็กชายพงศธร                  ดำขำ ร.ร.วัดสุวรรณสฤษ 
21 00081 เด็กหญิงวินรัตน์                เชยอุบล ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
22 00082 เด็กชายวรพจน์                   อ้อยทอง ร.ร. บ้านบางหลง
23 00083 เด็กหญิงจุฑาภรณ์               ประสพโชค ร.ร. บ้านคอสน
24 00084 เด็กชายธนวัฒน์                  เติมเนียน ร.ร. บ้านบางหลง
25 00085 เด็กหญิงชนิกา                    จันทร์ชูกลิ่น ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
26 00086 เด็กหญิงศิรินทรา                พิมพา ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
27 00087 เด็กชายภานุพงศ์                 สราญธรรม ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
28 00088 เด็กหญิงเมธาวี                   อินทนาคม ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
29 00089 เด็กหญิงนริศรา                  กาลปักษ์ ร.ร. บ้านคอสน
30 00090 เด็กหญิงวัชราภรณ์             กาลปักษ์ ร.ร. บ้านคอสน
ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธื์สอบเข้า ม.1 ห้องสอบที่ 4
ห้องสอบ  4   (    25    คน)
ที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 00094 เด็กชายศักดิ์สิทธ์              พู่ทอง ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
2 00095 เด็กชายอภินันท์               กลิ่นหอม ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
3 00096 เด็กชายอัครเดช               โพธิ์เอี่ยม ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
4 00097 เด็กชายกิตติธัส                จุลบุตร์ ร.ร.บ้านปากน้ำ      (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
5 00098 เด็กหญิงอุบลวรรณ         เครือพัต ร.ร.บ้านปากน้ำ      (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
6 00099 เด็กชายจักรกฤษณ์           พรมรัก ร.ร.บ้านบางหลง
7 00100 เด็กชายชาญชัย                 สุขยิรัญ ร.ร. วัดนาทุ่ง
8 00101 เด็กชายวีรชน                   กองปักษี ร.ร. บ้านปากน้ำ       (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
9 00102 เด็กหญิงกรณ์กมล            เอี่ยมละออง ร.ร. บ้านปากน้ำ      (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
10 00103 เด็กหญิงอุไรวรรณ           กาญจนา ร.ร. บ้านปากน้ำ      (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
11 00104 เด็กหญิงวราภรณ์            ทรงประทุม ร.ร.บ้านปากน้ำ       (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
12 00105 เด็กชายอาทิตย์               พันธุ์เจริญ ร.ร.บ้านปากน้ำ      (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
13 00106 เด็กหญิงมัณฑนา           ชุมทอง ร.ร.บ้านบางหลง
14 00107 เด็กชายอานุภาพ            สมบูรณ์ ร.ร.บ้านปากน้ำ        (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
15 00108 เด็กหญิงเพชรา              สุวรรณสิงห์ ร.ร.บ้านปากน้ำ       (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
16 00109 เด็กชายจิรายุทธ            ดวงสว่าง ร.ร.บ้านปากน้ำ       (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
17 00110 เด็กหญิงวิลาวัณย์          วงษ์สมุทร ร.ร.บ้านปากน้ำ      (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
18 00111 เด็กชายศรัณยู                เก้านพรัตน์ ร.ร. บ้านบางคอย
19 00112 เด็กหญิงฐิติพร               ไร้รอด ร.ร. บ้านคอสน
20 00113 เด็กชายอิทธิชัย              ม่วงอยู่ ร.ร.บ้านปากน้ำ     (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
21 00114 เด็กชายวรวุธ                 สุวรรณชื่น ร.ร.วัดบรรพตวารีเขต
22 00115 เด็กหญิงนันท์นภัส       เอี่ยมสง่า ร.ร. ฝาหมิงกงลิ
23 00116 เด็กหญิงกุสุมา               ธรรมศิวานนท์ ร.ร.บ้านปากน้ำ    (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
24 00117 เด็กชายทวีศักดิ์              อินพรามณ์ ร.ร.วัดพิชัยยาราม
25 00118 เด็กหญิงกัญญามาศ       จำนงนภรักษ์ ร.ร.ฝวามินกงลิ
ประกาศผลการสอบเข้า ม.1
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ